mini x mini Pez

Animation

#044(#025-2) One Piece mini x mini PEZ

These are mini x mini PEZ Series. Each heads are same, but stem length is shorter than miniPEZ. One Piece is Japanese An...
Animation

#043(#036-2) Zenmai-Zamurai mini x mini PEZ

These are mini x mini PEZ Series. Each heads are same, but stem length is shorter than miniPEZ. Zenmai-Zamurai is Japane...
Animation

#042 Pokemon Diamond & Pearl mini x mini PEZ

These are mini x mini PEZ Series. Each heads are same, but stem length is shorter than miniPEZ. Pokemon is Japanese Anim...
mini x mini Pez

#041(#018-2) Gachapin (Normal Ver.) mini x mini PEZ

These are mini x mini PEZ Series. Each heads are same, but stem length is shorter than miniPEZ. Ponkickies is a Japanese...